Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image

За нас

Уни Графика од 1998 година е присутна на пазарот со продажа на графички репроматеријали и застапник на фирмата Beta Roll – Bocher и главен дистрибутер на книговезацките материјали. Располага со магацин и деловен простор.

Хартија и картони

Офсет, хромо, биндек. Во сите бои и граматури

Самокопирна хартија

НЦР и картон НЦР. Бел и во боја

Гумирање на ваљци

Заменски и нови (beta roll botcher)

Бои и хемикалии

Офсет плочи и графички филмови

Кунздрук

Мат, сјај. Сите граматури од 90гр - 350гр

Книговезачки материјали

Фанпласт, лепак, лепенки, траки, лајсни за нож, тул платно, вишер навлаки, офсет гума

Производи

Може да погледнете дел од нашата палета на производи

Latest Products Image
Latest Products Image
Latest Products Image
Latest Products Image
Latest Products Image
Latest Products Image
Top