Производи

Може да погледнете дел од нашата палета на производи

Latest Products Image
Latest Products Image
Latest Products Image
Latest Products Image
Latest Products Image
Latest Products Image

Хартија и картони

Офсет, хромо, биндек. Во сите бои и граматури

Самокопирна хартија

НЦР и картон НЦР. Бел и во боја

Гумирање на ваљци

Заменски и нови (beta roll botcher)

Бои и хемикалии

Офсет плочи и графички филмови

Кунздрук

Мат, сјај. Сите граматури од 90гр - 350гр

Книговезачки материјали

Фанпласт, лепак, лепенки, траки, лајсни за нож, тул платно, вишер навлаки, офсет гума

Top