За нас

Фирмата Уни графика е основана 1998 година. Основач на фирмата и сопственик Илиевски Иљо. Дејност – фирмата се занимава со продажба и дистрибуција на графички репроматеријали

 1. Продажба на офсет хартии со граматура од 60 до 120 грама А1 и Б1 формат
 2. Кунздрук хартија со граматура од 90 до 350 грама сјај мат А1 и Б1 формат
 3. Бездрвни картони бел и во боја од 140 до 300 грама
 4. Хромокартон од 180 до 500 грама
 5. Енцер хартија бела и во боја
 6. Биндек картон од 250 до 350 грама
 7. Книговезечки материјал : бела лепенка- сива лепенка
 8. Книговезечко платно (ханпласт)
 9. Тенка свилена трака, капиталбанк
 10. Лепак за хартија
 11. Лепак за топло пластифицирање
 12. Лепак за ладно пластифицирање
 13. Графички филмови
 14. Паус
 15. Книговезачка жица
 16. Вишер платно
 17. Графички бои и хемикалии
 18. Офсет гума
 19. Офсет плочи

Фирмата Уни графика е застапник за гумирање и замена на графички валци на фирмата Beta Roll – Bocher Нови Сад.

Од 2010 година фирмата Уни графика отвори магацин на обиколница Скопје – Запад (клучка Волково) каде е сместен и целокупниот асортиман на продажба.

Фирмата нуди услуга за штанцање на печатени производи.

Our Office
Our Office
Our Office
Top